Oferujemy szeroką gamę rozwiązań wentylacyjnych (systemy filtracji UV do gastronomi i wentylacji) dla każdego sektora:
Zgodnie ze współczesnymi trendami dążąc do zminimalizowania:
Zużycia energii
Czasu pracy
Emisji czynników szkodliwych
Negatywnego oddziaływania na środowisko
Nieprzyjemnych zapachów
Zmniejszenia kosztów eksploatacji
system wentylacji musi spełniać określone parametry techniczne.
Wszystkie te elementy można osiągną dzięki zastosowaniu naszych produktów.
Technologia purventus pozwala na znaczne ograniczenie złogów tłuszczu w całym układzie przewodów wyciągowych, co poprawia bezpieczeństwo pożarowe oraz higienę stanowiska pracy. Kanały są utrzymywane w czystości, co w znacznym stopniu ogranicza ryzyko pożaru i poprawia warunki higieny oraz obniża koszty utrzymania obiektu.
Wiele restauracji po wypadku związanym z bezpieczeństwem nie otwiera się ponownie. Właściciel musi się borykać nie tylko z przerwą w działalności, ale także z odpowiedzialnością wobec innych mieszkańców budynku, klientów, stron trzecich oraz ze złą prasą.
Bezpieczeństwo jest bardzo ważną kwestią w kuchniach profesjonalnych. Zastosowanie urządzeń purventus pozwala na:
  • Oczyszczanie powietrza z okapów gastronomicznych
  • Redukcję kosztów czyszczenia  kanałów wentylacyjnych
  • Wydłużenie czasu eksploatacji instalacji
  • Minimalizację ryzyka pożaru